مدیریت و کنترل پروژه

مدیریت پروژه یکی از مهم‌ترین توانمندی‌هایی است که هر مهندس و یا مدیری باید در خود توسعه دهد. شما در هر رشته‌ تحصیل کرده باشید و هر تخصصی که داشته باشید باید بر اصول مدیریت و کنترل پروژه اشراف داشته باشید تا بتوانید پروژه‌های خود را در زمان مشخص و با منابع محدود در اختیار خود با کیفیت لازم به اتمام برسانید. در این کتاب سعی شده با زبانى ساده اصول و متدهاى مدیریت و کنترل پروژه براى خوانندگان ارائه گردد. در انتها نیز روش شبکه پترى نیز به عنوان ابزارى جدید براى کنترل پروژه ارائه شده است. امید است این کتاب بارى هر چند کوچک به دانش خوانندگان اضافه نماید.

فرصت هوشیاری ، کارآفرینی

از آنجایی که امروزه پیشرفت های تکنولوژیک و توسعه صنعتی کاملا به امر نوآوری و تحقیقات گره خورده است، اکثر کشور ها از جمله کشورهای صنعتی برای بهره گیری حداکثر از ایده های جدید و بسط و گسترش نوآوری و تبدیل آنها به محصولات و خدماتی با ارزش افزوده بالا، سرمایه گذاری زیادی انجام داده اند. خلاقیت و نوآوری و تولید ایده های جدید در عرصه کسب و کار از اجزا اساسی کارآفرینی محسوب می شود. تولید ایده های مختلف، انتخاب و پرورش ایده ها، تبدیل ایده ها به فرصت های کسب و کار و تولید ایده مورد نظر از الزامات توسعه کارآفرینی در کشور می باشد. اساسا موفقیت در دنیای کسب و کار امروز، مستلزم شناسایی به موقع فرصت ها و بهره برداری صحیح است. با این حال بسیاری از ایده هایی که توسط افراد ارائه می شوند، به دلایل مختلف به طور مناسب پیگیری نشده و به فراموشی سپرده می شوند. فرصت ها پایه های یک فعالیت مخاطره آمیز جدید با منافع اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده توسط فعالیت های کارآفرینانه هستند. کارآفرینان با شناسایی و بهره برداری از فرصت ها فرآیند تولید را در جهت ارضای نیازهای اجتماعی و اقتصادی و بعضا درونی هدایت می کنند. پژوهشگران از ویژگی " هوشیاری کارآفرینانه " برای شرح چگونگی " کشف فرصت ها " در موقعیت نامتعادل همراه با عدم اطمینان شناسایی تمایز ویژگی های کارآفرینان در مقایسه با غیر کارآفرینان و در نهایت توصیف الگو های ذهنی کارآفرینان برای سازماندهی و تفسیر اطلاعات استفاده می کنند. انتشارات دیباگران تهران

اتوماسیون برای مهندسان صنایع و میدیران

امروزه با روندی که در پیشرفت فناوری مشاهده میشود به زودی شاهد اتوماتیک شدن ساده ترین فرایندها خواهیم بود . بزودی اتوماسیون و ربات ها جایگزین ساده ترین نیروهای انسانی خواهند شد و کلیه فعالیتهای را تحت سلطه خواهند گرفت و این امر ما را بر آن داشت تا این کتاب را برای مهندسان صنایع و مدیران تهیه نماییم . یک مهندس صنایع و یا مدیر باید درک صحیحی از اتوماسیون داشته باشد تا در این مسیر بهبود و تعالی بتواند بر سازمان و محیط اطراف خود اثر مثبت بگذارد . در این کتاب سعی گردیده تا مبتنی بر وظایف و قابلیت های یک مهندسی صنایع تعریفی جامع از اتوماسیون ارایه گردد ؛ هدف از این کتاب آموزش مهندسی اتوماسیون نیست بلکه آموزش مهندس صنایعی است که بتواند بر مراحل پیاده سازی اتوماسیون در سازمان نظارت نماید و با چارچوب های عملیاتی سیستم های اتوماتیک آشنا شود

اصول مبانی شبکه های پتری با رویکرد مهندسی صنایع و مدیریت

اصول و میانی شبکه های پتری با رویکرد مهندسی صنایع و مدیریت در دنیای امروز دو امر افزایش کیفیت در سازمان و کاهش هزینه ها در فرایند تولید وخدمات رسانی بسیار مهم است. اگر یک سازمان بتواند فرایند عملیات خود را مدل سازی و شبیه سازی نماید می تواند نقاط ضعف عملیاتی خود را شناسایی نموده و قبل از شروع عملیات آنها را برطرف نماید . فرایند مدلسازی و شبیه سازی بسیار تخصصی بوده و نیاز به دانش و تجربه زیادی دارد. در فرایند مدلسازی و شبیه سازی یکی از ارکان اصلی موضوع فناوری اطلاعات است. بخش بزرگی از وظایف مهندسی صنایع ،مدلسازی و تحلیل سیستم ها است. شبکه های پتری یکی از زبان های مدلسازی ریاضی برای توصیف سیستم های توزیع است. این ابزار یک ابزار کار امد و ساده برای توصیف و مطالعه و پردازش سیستم های همزمان ،ناهمگام ،توزیعی ،موازی،غیر قطعی و تصادفی است. نرم افزار Cpn TOOLS یک نرم افزار ساده و رایگان برای پیاده سازی و آنالیز مدل های شبکه های پتری است. انتشارات دیباگران تهران

مدیر میانی ، اصول هماهنگی در بدنه سازمان

امروزه تجربیات مدیران و محققان نمایانگر یک معضل بزرگ در پیشرفت سازمانها شده است و آن عدم آگاهی مدیران میانی از نقش خود در سازمان و چگونگی ایفای نقش در لایه های مدیریتی است. یک مدیر میانی توانمند و متخصص میتواند بسیاری از مشکلات را در بدنه سازمان تحلیل و برطرف نماید و سازمان را با سرعت بیشتری در جهت پیشرفت و تعالی جلو ببرد. ما در این کتاب سعی کردهایم تا با ارایه بخشی از دانستهای خود به این مدیران، آنها را در جهت تکامل توانمندیهایشان و پیشرفت سازمان یاری نماییم

مدیر عملیاتی ، اصول سرپرستی

بازار کسب و کار امروز یک بازار پیچیده و پر تنش برای هر کارآفرینی میباشد کارکنان سازمان به عنوان مهمترین منابع سازمان باید توسط مدیران به بهترین شکل اداره شوند و این اداره شدن مستلزم یک سلسله مراتب دقیق و استفاده از مدیران توانمند است. یکی از مهمترین ردههای مدیریت، مدیر عملیاتی و یا یک سرپرست خبره با اندازهگیری و کنترل نتایج عملکرد تیم خود به اهداف خود دست مییابند. انگیزهای که سرپرست به تیم خود میدهد میتواند الهام بخش تیم در سختیها و مشکلات گردد و با کاهش استرس آنان موجبات افزایش بهرهوری را در سازمان فراهم نماید. اگر یک مدیر روش مناسبی را برای برقراری ارتباط با تیمش پیدا نماید، میتواند تغییرات واقعی را در عملکرد و انگیزه تیمش اعمال نماید و سرانجام به رشد و موفقیت میرسد. مدیران عملیاتی یا سرپرستان در سازمان بسیار نقش مهمی دارند و آنها هستند که اولین نظارت را بر عملکرد پرسنل صورت میدهند. هر چه مشکلات و نواقص در سطوح پایینتر سازمانی مشخص و رفع شوند هزینه کمتری را شامل حال سازمان میکنند. مدیریت در سطح عملیات و یا سرپرست عموما اولین تجربه مدیریت یک فرد در یک سازمان است یک فرد فعال که در یک مجموعه به خوبی فعالیت میکند با اولین ترفیع شغلی به سطح سرپرستی در واحد خود میرسد. در زبان انگلیسی به مدیران عملیاتی و یا سرپرستان، سوپروایزر میگویند. مدیران عملیاتی معمولا شرح شغل دقیق و مشخصی در سازمان دارند ولی صرفا عمل کردن به شرح مشاغل برای یک مدیر عملیاتی کافی نیست، یک مدیر عملیاتی میتواند یک بحران سازمانی را در شروع تشخیص داده و با هماهنگی ردههای بالاتر از برخورد سازمان با مشکل جلوگیری کند و یا می تواند یک تسهیلگر خوب روابط در درون یک سازمان باشد و بسیاری موارد دیگر که در ادامه کتاب به تشریح آنها خواهیم پرداخت. انتشارات دیباگران تهران